Strona Główna · About Haygrove · Contact Us · Worldwide · Warunki sprzedaży
Call us now: (62) 78 196 02

Haygrove Development

Stimulating progress in the developing world
bright futures bronze candidate
Kandydaci poziomu brązowego – czyszczenie szpalerów malin w celu zapewnienia najwyższej jakości owoców.
managers teaching candidates
Jedno ze szkoleń menadżerskich Haygrove w zakresie programu Bright Future (Świetlana przyszłość) z technik uprawy roślin
Candidates Receiving Certificates
Brązowi kandydaci, uzyskujący świadectwa ukończenia szkolenia od Seana Tagera
7 Gold Candidates
7 Złotych kandydatów z ich nowymi paszportami

Bright Futures - Świetlana przyszłość

Bright Futures - Świetlana przyszłość - Rozwijanie przyszłych rolników poprzez trwałe przedsiębiorstwa oparte na programie rozwojowym.

Bright Futures - Świetlana przyszłość jest postępowym i wyciągającym z nizin programem, który zaczął działać od stycznia 2008 r. i jest prowadzony przez Haygrove Heaven w Afryce Południowej.

Skierowany jest on do lokalnych rolników z wcześniej zaniedbywanych społeczności i posiada wyznaczoną strukturalną drabinę możliwości i bodźców, które na najwyższym poziomie pozwalają zdobyć indywidualną współpracę biznesową z Haygrove Heaven (Pty) Ltd.

Główne zasady:

Cel na najbliższe 5 lat:

Dopracowywanie współpracy siecią Marks & Spencer i odpowiednimi krajowymi i międzynarodowymi instytucjami finansującymi uruchomienie farmy dla jej wzorowych - Platynowych absolwentów – farma ta uzyska doskonałe wsparcie na pozyskanie globalnej reputacji, dla przykładu zapewni tworzenie nowych afrykańskich farmerów.