Strona Główna · About Haygrove · Contact Us · Worldwide · Warunki sprzedaży
Call us now: (62) 78 196 02

Haygrove Development

Stimulating progress in the developing world
Gambia jest dobrem
Wykorzystanie potencjału w Gambii na rzecz rozwoju poprzez zrównoważoną działalność biznesową

Gambia jest dobrem

Gambia jest dobrem, (GIG) jest międzysektorowym partnerstwem między organizacją rozwoju międzynarodowego, Concern Universal i Haygrove. Projekt jest przedsięwzięciem społecznym, umożliwiającym rolnikom w Gambii dostęp do lukratywnych rynków w obszarze przemysłu turystycznego, wraz z badaniem i przedstawianiem innowacyjnych rozwiązań, tworzących nowe rynki dla rolników Gambijskich.

Potrzeby:

W 2003 r. GIG został opracowany w celu zwalczania dwóch kluczowych problemów w Gambii:

  1. Rolnicy pracujący na własne potrzeby cierpieli z powodu niskiej wydajności, złej jakości produktów, niskich dochodów, braku dostępu do rynków.
  2. Gambia importowała większość swych świeżych produktów do obsługi branży turystycznej i rynków krajowych, likwidując zatem potencjalnie istotne źródło dochodu dla miejscowych rolników.

 

Nasze podejście:

GIG wykorzystuje turystykę, siłą napędową gospodarki Gambii, w celu umożliwienia producentom wiejskim dostępu do możliwości rynkowych poprzez wytwarzanie i zaopatrywanie w wysokiej jakości lokalnie produkowane owoce i warzywa. Pozwoliło to na wpływy pieniężne bezpośrednio do obszarów najbardziej potrzebujących, korzyściami objęte zostały obszary od wybrzeża miejskiego do biednych społeczności wiejskich całego kraju.

Nasze osiągnięcia:

GIG mierzy sukces poprzez zastosowanie podejścia trzech czynników zysków:

 

Ponad 1000 rolników otrzymało szkolenia dzięki GIG, (pośrednio skorzystało 5000 osób) z czego wielu miało możliwość rozwoju z gospodarstwa prowadzonego na własne potrzeby do gospodarstw przemysłowych poprzez poszerzenie wiedzy, umiejętności i organizacji pracy.

W 2008 roku firma Haygrove szczyciła się tym iż jest jednym z dziesięciu laureatów nagrody Światowa nagroda w zakresie biznesu i rozwoju (WBDA) na rok 2008 za jej udział w tworzeniu programu Gambia jest dobrem, we współpracy z Concern Universal i funduszem DFID Business Linkage Challenge Fund.