Strona Główna · About Haygrove · Contact Us · Worldwide · Warunki sprzedaży
Call us now: (62) 78 196 02

Tunele foliowe

Designed and Engineered by Growers

Akcesoria do tuneli foliowych

Koncepcja tunelu Haygrove polega na tym że może być on budowany moduł po module. Zachęcamy hodowców, aby najpierw wybierać korzyści zabezpieczenia upraw przed deszczem, gradem, wiatrem i słońcem ze standardowym przykryciem tunelu. Właściwie planując możemy następnie w systemie modułowym dodać kolejne elementy konstrukcji. Po pierwsze może to być modernizacja rynien do zbierania i odzysku wody deszczowej oraz uszczelnienie konstrukcji. Po drugie elektryczne drzwi i boki w celu automatyzacji i usprawnienia wentylacji. Następnie instalacja elektrycznych rolowanych wywietrzników dachowych, a nawet łączenie ich z centralnym systemem kontroli komputerowej. Ostatecznie można stworzyć cieplarnię o kompletnie sterowanym mikroklimacie.

Zachęcamy do oceny opcji dostępnych w tym systemie. Jeśli inwestują Państwo w produkty Haygrove możecie być pewni że jesteście na drodze do rozwoju technologii konstrukcji, zapewniając jednocześnie sobie osiągnięcie zwrotu poniesionych kosztów.